Budowanie zespołu badawczego i rozwijanie umiejętności

Tworzenie zespołu badawczego i tworzenie go z odpowiednich ludzi to jedno z najważniejszych zadań inwestorów. Poszczególni członkowie zespołu powinni być dobrze dobrani i zapewnić komplementarność w dziedzinie wiedzy potrzebnej do wykonania zaplanowanych zadań. Jednak oprócz odpowiedniego doboru członków zespołu, ważne jest również odpowiednie rozwijanie ich umiejętności. Artykuł będzie wnosił wkład w szerszy temat.

Budowanie zespołu badawczego – jak to zrobić?

Rozwijanie nowych umiejętności i budowanie zespołu badawczego to fundamenty, na których powinna opierać się zarządzana instytucja naukowa. Wybór odpowiednich osób do wykonywania specjalistycznych zadań oraz zapewnianie im odpowiednich środków i wsparcia są niezbędne do osiągnięcia wymiernych rezultatów naukowych.

Ustanowienie zespołu

Zanim jednak zespół badawczy będzie mógł przystąpić do rozwijania umiejętności i wykonywania prac naukowych, musi zostać ustanowiony. Kluczem do sukcesu jest odpowiedni dobór i wybór członków zespołu. Powinny to być osoby o wybitnych umiejętnościach i doświadczeniu w danej dziedzinie naukowej, a także cechujące się odpowiednią zdolnością do pracy zespołowej.

Ideą jest stworzenie zespołu o szerokim zakresie kompetencji i umiejętności. Jeśli do budowy zespołu wykorzystywane są istniejące już struktury administracyjne, nowi członkowie muszą być określani zgodnie z zadaniami, jakie zamierza się im powierzyć oraz kompetencjami wymaganymi przez jakość pracy, jaką się oczekuje.


Interesuje Cię temat: Jak budować kulturę rozwoju w firmie?


Rozwijanie umiejętności

Kiedy już zostanie ułożony i ustanowiony zespół badawczy, następnym krokiem będzie rozwój jego umiejętności. Instytucje badawcze muszą czasami wykorzystywać wiedzę i doskonałość w wielu dziedzinach, w tym w innowacjach technicznych, przedsiębiorczości i zarządzania. Konieczne jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia uczestnikom zespołu w zakresie rozwoju ich zdolności zawodowych.

  • Należy zapewnić możliwie najszerszy dostęp do nowych narzędzi i technologii, które przyczynią się do wzmocnienia wiedzy i doświadczenia członków zespołu
  • Można również wspierać możliwość udziału w kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach i sympozjach naukowych, aby zachęcać do nauki i wdrażania nowych spostrzeżeń
  • Mentoring i coaching mogą mieć duży wpływ na nieustanny rozwój zawodowy i umiejętności członków zespołu badawczego
  • Można wytworzyć własne programy składające się z pojedynczych sesji szkoleniowych i symulacyjnych na temat różnych umiejętności i kompetencji, które powinny być przydatne w przyszłości
  • Stałe tworzenie i podsumowywanie planów realizowanych przez zespoły oraz okresowe ocenianie wyników czy osiągniętych celów, pozwalają zidentyfikować słabe i mocne strony zespołu oraz wskazują, gdzie można jeszcze uzupełnić braki

Podsumowując

Budowanie zespołu badawczego i rozwijanie umiejętności jest kluczowym krokiem w prowadzeniu badań naukowych. Ważne jest, aby wybrani członkowie zespołu mieli odpowiednie umiejętności i doświadczenie potrzebne do realizacji zadań. Zespół badawczy musi również być stale wspierany i szkolony zgodnie z potrzebami i wymogami. Przy odpowiednim wsparciu i wymianie doświadczeń, jego efektywność będzie rosnąć, co pozwoli na realizację określonych celów.