Dobra komunikacja w pracy zdalnej


Jeśli musisz lub chcesz przerzucić się na możliwości, jakie oferuje praca zdalna, przede wszystkim masz za zadanie się upewnić, że każdy z pracowników wie, jak ma działać oraz jakie są aktualne cele. Każdy z podwładnych powinien mieć dobrze wyjaśnione swoje zadania, a ty jako szef najlepiej mu to objaśnisz rozmawiając na żywo. Przynajmniej masz możliwość na udzielenie wyjaśnień na pojawiające się z jego strony niejasne kwestie i wątpliwości. W przypadku prostych rozmów online wystarczy Skype, jednak przy większych grupach można pomyśleć o inwestycji w dające większe możliwości komunikatory. Gdy mają się odbywać szkolenia online taka opcja będzie najbardziej korzystna.

Czasem nie ma konieczności spotkań w ramach konferencji, świetnie sprawdzą się wówczas komunikatory, na przykład Google Hangouts, Skype. Każdego dnia nasi pracownicy korzystają z służbowych telefonów i można zlecić im zainstalowanie komunikatora WhatsApp, w przypadku, gdy jeszcze go nie posiadają. To najprostsza forma komunikacji umożliwiająca także przesyłanie plików czy pozostawianie wiadomości głosowych. Zarządzanie pracą zdalną wymaga innych środków komunikacji.

Realizowanie czasu pracy
Praca zdalna rządzi się swoimi prawami. Gdy pracownicy korzystają z komputerów firmowych, często instaluje się im całkowicie legalne oprogramowanie do kontroli czasu pracy. W innym przypadku niezwykle trudne jest wprowadzenie prawdziwej kontroli nad poświęconym realizowaniu zadań czasie. Właściwie widzimy, czy osoba zatrudniona jest równie wydajna co w biurze. Powinna mimo wszystko każdego dnia przesyłać raport dotyczący wykonanych zadań. Niektóre zawody umożliwiają wprowadzenie zadaniowego czasu pracy i jest to rewelacyjne rozwiązanie, jeśli zależy nam na efekcie, a nie na czasie niezbędnym do jego osiągnięcia.