Na co trzeba uważać przy wdrażaniu agile w zespole?

Wdrażanie nowego systemu zarządzania do zespołu, w którym istnieje zróżnicowany stopień zapoznania z różnymi metodami zarządzania – nigdy nie jest najłatwiejszym zadaniem. Pracowcnicy chodzą na różnego rodzaju project management szkolenia ale czy pomaga im to w zdobyciu konkretnej wiedzy?

O ile nowi pracownicy, bez uprzedniego doświadczenia w podobnym projekcie, mogą zrozumieć i zastosować podstawy zwinnego zarządzania dość szybko, o tyle starsi stażem pracownicy, posiadający swoje przyzwyczajenia i uprzedzenia, mogą być trudniejsi do przetrenowania i wdrożenia nowego systemu zarządzania. Nie zmienia to jednak faktu, że wdrożenie agile jest możliwe, choć może zabrać więcej czasu, niż pierwotnie było to oczekiwane.

Szkolenia agile to pierwszy krok, aby upewnić się, że wszyscy nowi pracownicy dobrze rozumieją nowy system. Warto jest zadbać o przeszkolenie całego zespołu a także dochodzących nowych pracowników by upewnić się, że przyjęta strategia zostanie przez wszystkich wcielona do życia zawodowego.

Doskonałym dopełnieniem tych warsztatów są szkolenia scrum – szkolenia te nakierowują członków zespołu na objęcie określonych ról, związanych z powodzeniem projektu. W scrumie jako przyjętym frameworku kompatybilnym do agile jako metodyki zarządzania przyjmuje się występowanie trzech ról – właściciela produktu, scrum mastera oraz scrum developerów.

Należy zwrócić uwagę, by każda osoba przypisana do poszczególnej roli zdawała sobie sprawę z obowiązków i przypisanych kompetencji i nie wchodziła w drogę i kompetencje innych osób. Agile pm foundation egzamin to dobry pomysł, aby zadbać o zaufanie w stosunku do osoby, której zadaniem stanie się upewnienie, że wdrażanie agile do projektu przejdzie stosunkowo bez większych wątpliwości.

Osoba taka po zdaniu tego egzaminu powinna otrzymać certyfikat. Na terenie całej Polski agile project management szkolenie prowadzone jest w każdym większym mieście. Odpowiadając na potrzeby pracodawców, informacje są przekazywane w rzetelny i prosty sposób, a do tego poparte są zaczerpniętymi z życia przypadkami, wizualizującymi techniki wdrażania agile do życia firmy.

Dodaj komentarz