Przywództwo w zespołach zadaniowych

Zespoły zadaniowe są powszechnie wykorzystywane w wielu dziedzinach biznesu i często przechodzą przez proces organizacji grupowej. Przywództwo w tych grupach stanowi ogromne wyzwanie, ponieważ każdy ze współczłonków musi podzielić się zadaniami, aby zakończyć projekt zgodnie z celem, wytyczonymi kierunkami, terminami i budżetem. W artykule omówimy, jak rozwijać i wykorzystywać przywództwo w zespołach zadaniowych działających zgodnie z założonymi celami.

Przywództwo w zespołach zadaniowych

Efektywne przywództwo jest istotnym elementem każdego sukcesu, także w przypadku realizacji zadań w grupie. Zespoły zadaniowe umożliwiają wykorzystanie potencjału ludzi, ich wiedzy i kreatywności po to, aby osiągnąć cel do jakiego dążą, jednocześnie stymulując i motywując ich do działania. Ze względu na zawiłość zadań często wykonywanych w ramach zespołu zadaniowego, niezmiernie ważne jest właściwe przywództwo.

Cechy efektywnego przywódcy

Aby zespół zadaniowy działał skutecznie, konieczne jest wybudowanie jedności i połączenia między członkami grupy. Efektywny przywódca wykazuje pewne cechy, które pozwalają mu stworzyć skuteczny zespół:

 • Komunikatywność – umiejętność słuchania i wyrażania swoich pomysłów w sposób jasny i zrozumiały dla innych członków zespołu
 • Kreatywność – zdolność do podejmowania ryzyka i myślenia out of the box oraz nadawanie nowych kierunków współpracy w zespole
 • Zaangażowanie – motywowanie i inspirowanie członków zespołu do osiągania celu, konsekwentne udzielanie wsparcia
 • Uczciwość – uznanie czyjejś opinii i prawdziwe dzielenie się sukcesami i porażkami z całą grupą
 • Przywództwo – zapewnianie spójności, dyscypliny i nastawienia na realizację celów wśród wszystkich członków zespołu

Czy chcesz poznać więcej szczegółów na temat: Jak budować kulturę rozwoju w firmie? Nie przegap szansy na jeszcze więcej wiedzy. Zobacz: https://www.epodrecznik.edu.pl/jak-budowac-kulture-rozwoju-w-firmie/


Sposoby motywowania zespołu

Świadomy i skuteczny przywódca jest w stanie skutecznie motywować i inspirować innych członków zespołu do osiągnięcia wyznaczonych celów. Poniżej wymieniono kilka sposobów na skuteczne motywowanie zespołu:

 • Nagrody – zapobieganie zniechęceniom i inspirowanie do ambitnego działania dzięki różnym rodzajom nagród
 • Udzielanie wsparcia – szczere mówienie o swoich doświadczeniach lub wspieranie w formie słownej i finansowej innych członków zespołu
 • Wzbudzanie zaufania – pomaganie każdej osobie stawiać sobie cele i dążyć do nich oraz tworzenie atmosfery zaufania w zespole
 • Świadome obserwowanie – zmotywowanie zespołu poprzez skupienie uwagi na szczegółach i wskazywanie jego postępów a także wskazanie jego osobistych osiągnięć
 • Okazanie szacunku – darzenie każdego szacunkiem, traktowanie każdego jak członka rodziny, dzięki czemu budzi się duma i współpraca

Jak stworzyć skutecznych przywódców

Być może najważniejszą rzeczą w wyborze przywódcy jest znalezienie osoby z odpowiednimi kompetencjami i cechami. Jednak zdarza się, że rozwój odpowiednich umiejętności nastąpi dopiero w trakcie pełnienia funkcji. Istnieją sposoby na stworzenie skuteczniejszych przywódców:

 • Zapewnienie odpowiedniego szkolenia – przygotowanie przywódcy do tworzenia efektywniejszych zespołów przez udzielanie mu wsparcia w postaci odpowiedniego szkolenia i informacji
 • Organizacja ćwiczeń – stosowanie gry szkoleniowej lub innych technik, które pozwalają przywódcy ćwiczyć kluczowe umiejętności
 • Sparowanie z wykwalifikowanym mentorem – znalezienie mentora przywódcy, który ma już udowodniony sukces i jest gotowy podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem
 • Wytyczanie konkretnych celów – określenie dokładnych celów dla przywódcy, które pozwalają mu skutecznie i efektywnie realizować swoje obowiązki
 • Zapewnianie obserwacji – zapewnienie przywódcy stałego nadzoru i wsparcia w trakcie wykonywania swojej pracy, w celu wsparcia swojego rozwoju

Wybór odpowiedniego przywódcy jest ważnym decyzją dla każdego zespołu zadaniowego. Właściwe przywództwo to nie tylko umiejętność motywowanie innych, ale także wizja oraz predyspozycje do nastawienia na współpracę w połączeniu z kreatywnym myśleniem i chęcią inspirowania innych.