Ustawa o czasie pracy kierowców

Ustawa o czasie pracy kierowcy, co warto podkreślić, nie zajmuje się w żaden sposób zdefiniowaniem pojęcia zawodu kierowcy. Pojęcia kierowcy należy szukać w innych aktach ustaw, co pozwoli na doskonałe zrozumienie tego, do kogo odnosi się ustawa o czasie pracy kierowców.

Ujmując rzecz w bardzo dużym skrócie, za kierowcę w rozumieniu przepisów prawnych można uznać każdą osobę podsiadającą stosowne uprawnienia do kierowania pojazdem.

Ustawa za kierowcę uznaje także osobę prowadzącą pojazd przez bardzo krótki okres czasu bądź też taką, która znajduje się w pojeździe w czasie jego jazdy, aby w odpowiednim momencie jeśli zajdzie taka potrzeba podjąć się jego poprowadzenia.


Interesują Cię szkolenia z transportu, intrast, ADR? Sprawdź: https://www.projektgamma.pl/szkolenia-eksperckie/przepisy-umowy-adr-2017


Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o czasie pracy kierowców, każda osoba prowadząca pojazd może kierować nim maksymalnie przez 9 godzin. Oczywiście zdarzyć się mogą sytuacje, w których kierowca będzie miał możliwość prowadzenia auta przez 10 godzin, jednak taka sytuacja nie może mieć miejsca częściej, niż dwa razy w ciągu tygodnia.

Zgodnie z rozporządzeniem odnoszącym się do regulowania czasu pracy każdego kierowcy, tydzień rozpoczyna się o północy w poniedziałek, a kończy o północy w niedziele. W rozporządzeniu jasno został określony nie tylko maksymalny dzienny wymiar prowadzenia pojazdu, ale również i tygodniowy czas pracy kierowcy, zatrudnionego w oparciu o stosowną umowę zawartą z danym przewoźnikiem. Według zapisu ustawy, kierowca może w ciągu tygodnia prowadzić auto przez czas nie dłuższy niż 56 godzin.

Warto jednak dodać, że jest to górna granica, która nie powinna być przekroczona, o czym pamiętać powinien zarówno kierowca, jak i przewoźnik dla którego on pracuje. Ponadto obowiązuje jeszcze limit prowadzenia pojazdu w czasie dwóch tygodni. Czas ten nie powinien przekraczać 90 godzin.

W praktyce wygląda to tak, ze jeśli w pierwszym tygodniu kierowca prowadził pojazd przez 56 godzin, to w kolejnym czas jego jazdy bezwzględnie nie może przekroczyć liczby godzin 36.

Oczywiście w czasie dziennej jazdy kierowca jest również zobowiązany do wykonywania odpowiednich przerw.